Na počátku byla myšlenka, z myšlenky se začala tvořit představa a z ní, díky možnosti rekonstrukce křídla budovy FRANCISCANEUM, potřebnosti občanů Opavy a blízkého okolí se myšlenka začala zhmotňovat v realitu. V realitu pobytové sociální služby.

O čem píšeme? Chtěli bychom Vás informovat o nově vznikající sociální službě Domova Vesalius a možná Vám i odpovědět na několik základních otázek, které byste chtěli mít zodpovězeny.

Co je posláním Domova Vesalius? Prostřednictvím pobytové služby Domova Vesalius, která se co nejvíce přibližuje domácímu prostředí nabízíme udržení a posílení soběstačnosti osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace a z důvodu svého zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost. Své zdravotní a sociální indispozice nemohou zvládat ve svém přirozeném prostředí za pomoci svých blízkých či ambulantních nebo terénních služaeb a to tak, aby i přes své onemocnění mohli žít plnohodnotným a důstojným životem

Komu bude poskytována služba? Přednostně obyvatelům Opavy a nejbližšího okolí ve věku od 27 let (horní věková hranice není stanovena), kteří pro své chronické onemocnění (tělesné, smyslové, kombinované a poúrazové stavy s trvalými následky) nemohou být ve svém přirozeném domácím prostředí a potřebují nepřetržitou péči druhé osoby.

Komu službu neposkytujeme? – osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití – osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení – osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci.

Co je cílem služby? Aktivizace uživatele, udržení a posílení jeho stávající soběstačnosti s ohledem na jeho schopnosti a možnosti.

Jak toho budeme chtít dosáhnout? Poskytovaná sociální služba si klade za cíl aktivizaci uživatele, udržení a posílení jeho stávající soběstačnosti s ohledem na jeho možnosti a schopnosti.                                                                       – zajištění komplexní zdravotně – sociální péče – udržení nebo znovuvybudování jeho přirozených sociálních vazeb – získávání nových dovedností vedoucí k udržení a posílení soběstačnosti – podpora uživatelů a umožnění využití běžných služeb mimo domov – poskytovat sociální službu co nejvíce se přibližující domácímu prostředí.

Kde bude služba poskytována? V areálu Slezské nemocnice v Opavě, v nově zrekonstruovaném křídle budovy FRANCISCANEUM (objekt kláštera – bývalé nemocniční plicní oddělení a LDN) v Sušilově ulici 1.

Kdy bude služba zahájena? V současné době je podána žádost o registraci služby. Přesný termín zahájení poskytování služby bude veřejnosti včas oznámen. Nicméně už dnes se mohou zájemci o službu hlásit Mgr.Bc. Aleně Novotné na přímém telef.č. 777 111 613 nebo 597 457 877 (recepce s možností přepojení).

 

 

 

 

zdroj foto: zdroj : http://vibrantseniorhealth.com/