MUDr. Michaela Židková

Diabetologická ordinace 2

Rozsah péče

Diagnostika diabetu

stanovení diagnózy, vyhodnocení rizika postižení velkých cév

Úvodní výuka při záchytu diabetu

nastavení nejvhodnějšího způsobu léčby, vybavení pacienta potřebnými výukovými materiály, které jsou přizpůsobeny zjištěným laboratorním a dalším nálezům

Dlouhodobé sledování zdravotního stavu

kontroly průměrně po 3-4 měsících popř. podle aktuální potřeby, pravidelné kontroly zdravotního stavu, posouzení celkového rizika vzniku pozdních komplikací diabetu

Licence