MUDr. Michaela Židková
diabetolog

sestra: Šárka Škrobánková

Sušilova 1
74601 Opava

mobil: +420 608 414 993
telefon: + 420 597 457 877
email: zidkova@vesalius.cz