MUDr. Josef Říčný

Rozsah péče

Diagnostika diabetu

stanovení diagnózy, vyhodnocení rizika postižení velkých cév

Úvodní výuka při záchytu diabetu

nastavení nejvhodnějšího způsobu léčby, vybavení pacienta potřebnými výukovými materiály, které jsou přizpůsobeny zjištěným laboratorním a dalším nálezům

Dlouhodobé sledování zdravotního stavu

kontroly průměrně po 3-4 měsících ev. podle aktuální potřeby, pravidelné kontroly zdravotního stavu, posouzení celkového rizika vzniku pozdních komplikací diabetu

Licence