Zřizovatelem „Domova Vesalius“  je Vesalius spol. s.r.o. se sídlem ve Velkých Hošticích, Slezská 336

Domov Vesalius je sociálním zařízením poskytující pobytovou službu.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Vesalius je umístěn v okrajové a klidné části města, v blízkosti je zastávka MHD i autobusová zastávka, což umožňuje bezproblémovou dopravní přístupnost. Zařízení má k dispozici 10 parkovacích míst a  v těsné blízkosti se nachází  neplacené městské parkoviště.Domov je umístěn přímo v areálu Slezské nemocnice v Opavě, v objektu nově zrekonstruovaného bývalého kláštera. Umístění domova je vyhovující nejenom v dostupnosti specializované lékařské péče, ale i v dostupnosti běžných služeb jako je pošta, obchody, restaurace apod. K areálu zařízení patří zahrada, která umožňuje venkovní posezenía drobné sportovní a kulturní aktivity uživatelů( např. pétanque, kuželky)

            Služba je poskytována 31 uživatelům ve 19 jednolůžkových a 6 dvoulůžkových pokojích v druhém a třetím nadzemním podlaží budovy. Pokoje jsou tvořeny předsíní, bezbariérovou koupelnou s umyvadlem,WC a sprchou a obytným pokojem.  Na každém patře je umístěna jídelna, která současně slouží uživatelům jako  společenská místnost, která slouží i jako prostor pro aktivizační činnost.  Tato je vybavena TV, promítacím zařízením, pc . Pokoj je vybaven základním nábytkem (polohovací postel,noční stolek, židle,skříň, police). Po dohodě s poskytovatelem je možné dovybavení pokoje vlastním nábytkem či doplňky.

            V druhém patře  je umístěna společná koupelna vybavená vanou  a umyvadlem, vyšetřovna vybavená umyvadlem a dřezem. Na každém z pater je denní místnost určená jako zázemí pro zaměstnance , rovněž šatna a koupelna s WC a umyvadlem.

            Prádelna pro praní prádla uživatelům je umístěna v druhém patře objektu.

             Bezbariérovost objektu je zajištěna bezbariérovým vstupem z dvorní části, výtahy propojující obě podlaží.

       Všechny prostory jsou dostatečné prosvětlené přirozeným světlem, útulné, udržované v čistotě.

       Vzhledem ke specifickým potřebám našich uživatelů, byl vybudován orientační a informační systém v celém objektu. V přízemí objektu je recepce, která je v provozu všední dny 7-15.30 h, sloužící k podávání informací vztahující se k orientaci v domově.

       Na jednotlivých etážích jsou rozcestníky pro usnadnění orientace v etáži. Signalizační zařízení je na pokojích uživatelů, ve společných prostorách a v koupelnách .

Poslání

       Prostřednictvím pobytové služby Domova Vesalius, která se co nejvíce přibližuje domácímu   prostředí nabízíme udržení a posílení soběstačnosti osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace a z důvodu svého zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost. Své zdravotní a sociální indispozice nemohou zvládat ve svém přirozeném prostředí za pomoci svých blízkých či ambulantních nebo terénních služeb a to tak, aby i přes své onemocnění mohli žít plnohodnotným a důstojným životem

 

Cílová skupina

     Domov Vesalius nabízí pobytovou sociální službu:

–        Dospělým osobám starším 27let se sníženou soběstačností, které se ocitly  v nepříznivé sociální situaci z důvodu svého chronického onemocnění tzn. dlouhodobé nebo trvalé často nevyléčitelné onemocnění, při kterém dochází ke změně organismu a vyžadující nepřetržitou péči. Tyto osoby nevyžadují speciální péči například z důvodu psychiatrického onemocnění, demence, závislosti na návykových látkách a podobně.

–        Především občanům Opavy a spádových obcí

 

Komu službu neposkytujeme

– osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

– osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení

– osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci

– osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby a byla jí vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

– osobám které požadují sociální službu,  kterou domov neposkytuje a to i s ohledem na cílovou skupinu

 

Zásady poskytování sociální služby

 

       Služba je poskytována na základě:

– vzájemného respektu,

– důvěry a úcty mezi uživatelem a poskytovatelem

– individuálního přístupu k uživateli dle jeho potřeb s pochopením a empatií

– podpory, samostatnosti a uplatňování vůle uživatelů

– odbornosti a týmovosti zaměstnanců (multidisciplinární spolupráce)

Cíle poskytované služby

       Poskytovaná sociální služba si klade za cíl aktivizaci uživatele, udržení a posílení jeho stávající soběstačnosti s ohledem na jeho možnosti a schopnosti.

Kroky k dosažení:

– zajištění komplexní zdravotně – sociální péče

– udržení nebo znovuvybudování jeho přirozených sociálních vazeb

– získávání nových dovedností vedoucí k udržení a posílení soběstačnosti

– podpora uživatelů a umožnění využití běžných služeb mimo domov

– poskytovat sociální službu co nejvíce se přibližující domácímu prostředí