Domov Vesalius

Nepřetržitá péče poskytovaná v nově zrekonstruovaných bezbarierových prostorách.
Profesionální a přátelské prostředí pro vaše nejbližší.

Pomáhají nám

Poděkování

    Touto cestou děkujeme všem, kteří jsou ochotni podporovat a podporují naše uživatele, prostřednictvím finančního či věcného daru. Velmi si vážíme všech, kterým není lhostejný život občanů této společnosti, kteří potřebují podporu a pomoc nás ostatních, ať již ze zdravotních, sociálních či jiných důvodů.

    Věříme, že nám zůstanete nakloněni i nadále.

    Za obyvatele i pracovníky Domova Vesalius

    MUDr. Radomil Pluschke, MBA
    Ředitel