Domov poskytuje následující základní činnosti:

 

Poskytování ubytování

Uživatelé služby jsou ubytování v 19 jednolůžkových pokojích a 6 dvoulůžkových  pokojích.

Celodenní stravování

Domov zajišťuje celodenní stravování v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel.

Strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou, věku a zdravotnímu stavu  uživatele

Strava je zajištěna dodavatelsky a to dovozem ze stravovacího provozu 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

pomoc při oblékání

pomoc při přesunu z lůžka nebo vozík

pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru 

Pomoc při osobní hygieně

pomoc při úkonech osobní hygieny

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

pomoc při použití WC

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti  

při poskytování těchto činností vycházíme z předpokladu, že člověk může zlepšit své zdraví a kvalitu života tím, že se zapojuje do činností, které pro něj mohou být významné a smysluplné

aktivity se vždy přizpůsobují individualitě uživatele tzn. jeho věku, potřeb, zdravotního stavu a zájmu

Domov poskytuje

pracovně výchovnou činnost

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění

Zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím

podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů (doprovázení do různých veřejných institucí jako je např. pošta, kadeřník, holič, doprovod k lékaři, knihovny, obchody,institucemi zajišťující kulturní a zájmové aktivity – divadlo, kino apod.)

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, s blízkým osobami a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

Sociálně terapeutické činnosti

sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob     Za sociálně terapeutické činnosti jsou považovány veškeré aktivity, které udržují nebo rozvíjejí uživatelovi schopnosti či dovednosti v jednotlivých oblastech, zejména v oblastech sebeobsluhy, učí uživatele např. jak obsluhovat pokojovou signalizaci pro přivolání pomoci, nácvik manipulace s předměty, pomoc a podpora v hospodaření s fin. prostředky. Využívá reminiscence, která je založena na vzpomínkách, doprovázející nás celý život a utvářející celistvost a životní kontinuitu. Oživování minulosti člověku umožní znovuprožít události, přehodnocovat a opětovně začleňovat je do svého životního příběhu. V závěrečné fázi života hrají vzpomínky důležitou roli při utváření životní rovnováhy jako přirozené součásti procesu stárnutí, bilancí svého života, smíření se a odpuštění. Tyto činnosti jsou nástrojem k zajištění sociálního začlenění uživatelů a naplnění jejich potřeby seberealizace.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

nedílnou součástí nabízené služby je zajištění zdravotní a ošetřovatelské péče

rehabilitační péče je zajištěna odbornými pracovníky externisty dle indikace lékaře