Domov Vesalius

Nepřetržitá péče poskytovaná v nově zrekonstruovaných bezbarierových prostorách.
Profesionální a přátelské prostředí pro vaše nejbližší.

Komu službu neposkytujeme

Komu službu neposkytujeme

  • osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití
  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
  • osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení z důvodu akutní infekční nemoci
  • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby a byla jí vypovězena v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouva o poskytnutí
    téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy
  • osobám které požadují sociální službu, kterou domov neposkytuje a to i s ohledem na cílovou skupinu