Přijetí do domova

Nový uživatel se dostaví do domova v předem dohodnutý termín a čas,
který je téměř vždy v dopoledních hodinách. V takto stanovený čas je možno
se novému uživateli věnovat intenzivněji díky vyššímu počtu personálu a
členů vedení.

K výzdobě pokoje může obyvatel použít vlastní předměty (např.: obrazy,
sochy, textilie apod.), po dohodě se sociální pracovnicí. Vlastní nábytek a věci,
které neslouží k bezprostřední osobní potřebě uživatele, z prostorových a
kapacitních důvodů nelze do Domova přinášet ani uskladňovat.

Zaměstnanci poskytují nově příchozímu uživateli sociální služby zvýšenou
podporu v období adaptace, která v novém prostředí mimo svůj domov, může
uživateli trvat týdny, ale i měsíce. Tato situace je pro uživatele, ale i jeho
nejbližší náročná a je řešena vždy individuálně.

Ceník domova

Co si sebou přinést?

Seznam najdete v sekci Dokumenty.