Kariéra

volná místa

Vyhlašujeme výběrové řízení na rezidenční místo

Rezidenční místo v oboru všeobecné praktické lékařství

Lhůta pro podání přihlášek od 8.7.2019 do 31.7.2019

doručit na adresu Vesalius spol. s r.o., Sušilova 1751/1, 746 01, Opava

popř. Email: pluschke@vesalius.cz  telefon 597 457 877

www.spl.cz   www.splcr.cz   www.vesalius.cz