MUDr. Ivana Pluschková

MUDr. Tomáš Konečný – rezident pro obor všeobecné praktické lékařství

Rozsah péče

ošetření akutních stavů, zajištění návaznosti na odborná pracoviště a nemocniční oddělení

Preventivní péče

zásady prevence, očkování

EKG vyšetření, laboratorní diagnostika, stanovení hladiny cukru v krvi, sedimentace, orientační vyšetření moče

poradenství v oblasti stravování, redukce hmotnosti, základní informace v terapii hypertenze, diabetu, hypercholesterolemie, prevence rizikových faktorů

Licence