prim. MUDr. Radomil Pluschke, MBA

Diabetologická ordinace 1

Rozsah péče

Diagnostika diabetu

stanovení diagnózy diabetu, vyhodnocení rizika postižení velkých cév, nervů a porušené funkce ledvin

Úvodní výuka při záchytu diabetu

nastavení nejvhodnějšího způsobu léčby, vybavení pacienta potřebnými výukovými materiály, které jsou přizpůsobeny zjištěným laboratorním a dalším nálezům

Dlouhodobé sledování zdravotního stavu

kontroly průměrně po 3-6 měsících popř. podle aktuální potřeby, pravidelné kontroly zdravotního stavu, řešení případných akutních komplikací diabetu, posouzení celkového rizika vzniku pozdních komplikací diabetu

Akreditace

Umožňujeme vzdělávání mladých lékařů v oboru diabetologie

Licence

Praktický lékař - objednání