Od 1.3.2021 se povolují návštěvy za níže uvedených pravidel, jejich nerespektování opět může vést k zákazu návštěv, prosíme tedy respektujte daná pravidla, chráníte své blízké i personál.

Vzhledem k epidemiologické situaci a probíhajícímu očkování nyní stanovujeme níže uvedená pravidla pro návštěvy:

a. Návštěva jen jednou týdně u každého klienta, a to na základě předchozí rezervace – rezervace probíhá v pracovní dny do 15 hod. u paní Kalembové (mobil: 771 141 004);

b. Maximální počet osob – jedna dospělá osoba na jednoho klienta ve stejném čase;

c. Návštěva probíhá primárně na pokoji (jednolůžkovém), maximálně omezí kontakty s dalšími klienty, zbytečně nevyužívá společenských místností, chodeb apod. U dvoulůžkových pokojů se nedoporučují návštěvy na pokoji, vždy záleží na domluvě s personálem a druhým klientem (lze využít veřejné prostory);

d. Návštěva bude testována antigenním testem (tento požadavek se nevztahuje na osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad, a na osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad)

e. Maximální doba návštěvy je 60 minut;

f. NÁVŠTĚVA MUSÍ MÍT – PO CELOU DOBU – RESPIRÁTOR FFP2 (není respektováno – rouška, šál, šátek apod.)! Pokud návštěva nebude mít potřebný respirátor – návštěva nebude umožněna.

g. Po ukončení návštěvy je rodina povinna otevřít okno a řádně vyvětrat!

h. Každá návštěva má povinnost ohlásit se na sesterně (3 NP, tel. číslo 597 457 874), kde sestra provede následné úkony (bez vykonání těchto úkonů se návštěva nepovoluje):

  1. Sestra na službě změří teplotu návštěvě (pokud je naměřeno 37,0 a více nebo je pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána)
  2. Překontroluje, zda má návštěva nasazený respirátor
  3. Návštěva vyplní a podepíše Čestné prohlášení
  4. Návštěva si řádně desinfikuje ruce

i. Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci osob a za dodržení odstupů (min. 2 metry)

V Opavě, 19.2.2021

Bc. Kamil Kupka
vedoucí Domova Vesalius

 

Ke stažení:

Praktický lékař - objednání