Vzhledem k zhoršující se situaci v rámci pandemie covid-19 a k tomu, že některé návštěvy nerespektují pravidla, rozhodli jsme se, že od 17.12.2020 budou platit níže uvedená pravidla. Dovolujeme si upozornit, že nerespektováním pravidel primárně ohrožujete klienty i zaměstnance zařízení, pokud by se pravidla dále nedodržovala, budeme muset přistoupit k opětovnému zákazu návštěv.

Aktualizované pravidla:
         a. Maximální počet osob – jedna dospělá osoba na jednoho klienta ve stejném čase (rodina zvolí jednoho zástupce, ať nedochází ke střídání osob);
         b. Návštěva probíhá primárně na pokoji (jednolůžkovém), maximálně omezí kontakty s dalšími klienty, zbytečně nevyužívá společenských místností, chodeb apod. U dvoulůžkových pokojů se nedoporučují návštěvy na pokoji, vždy záleží na domluvě s personálem a druhým klientem (lze využít veřejné prostory);
         c. NÁVŠTĚVA SE BUDE NOVĚ (OD 18.12.2020) TESTOVAT/PROKAZOVAT NEGATIVNÍM COVID TESTEM:
          i. Před návštěvou se osoba prokáže negativním potvrzením (POC test, PCR test)
          ii. Od 18.12.2020 se stanovují termíny pro testování návštěv našich klientů, a to:
               18.12. – 8 až 17 hod.
               22.12. – 8 až 17 hod.
               23.12. – 8 až 17 hod.
               29.12. – 10 až 12 hod. a 15 až 17 hod.
               4.1. – 8 až 17 hod.
               7.1. – 8 až 17 hod.
               12.1. – 8 až 17 hod.
               14.1. – 8 až 17 hod.
         iii. Test platí 5 dnů, bez negativního testu se návštěva nepovoluje!
         iv. Pokud se bude návštěva testovat v Domově, vyplní se zdravotní sestrou veškeré formality, je tedy nutné počítat s dostatečným časovým předstihem.
        d. Maximální doba návštěvy je 20 minut;
        e. NÁVŠTĚVA MUSÍ MÍT RESPIRÁTOR (TOLERUJE SE I ROUŠKA, netoleruje se šátek, šála apod.), který je správně nasazen (na nos i ústa) a návštěva je nosí po celou dobu, co je v Domově!
         f. Po ukončení návštěvy je rodina povinna otevřít okno a řádně vyvětrat!
        g. Každá návštěva má povinnost ohlásit se na sesterně (3 NP, tel. číslo 597 457 874), kde sestra provede následné úkony (bez vykonání těchto úkonů se návštěva nepovoluje):
             i. Sestra na službě změří teplotu návštěvě (pokud je naměřeno 37,0 a více nebo je pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána)
            ii. Překontroluje, zda má návštěva nasazený respirátor/roušku
           iii. Návštěva vyplní a podepíše Čestné prohlášení
           iv. Návštěva si řádně desinfikuje ruce
       h. Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci osob a za dodržení odstupů (min. 2 metry)

V Opavě, 15.12.2020

Bc. Kamil Kupka
vedoucí Domova Vesalius