1) Od 17.2.2022 jsou v omezené míře povoleny návštěvy, a to za níže
uvedených pravidel:

a. Maximální počet osob – dvě;
b. Návštěva probíhá primárně na pokoji (jednolůžkovém), maximálně omezí kontakty s dalšími klienty, zbytečně nevyužívá společenských místností, chodeb apod. U dvoulůžkových pokojů se nedoporučují návštěvy na pokoji, vždy záleží na domluvě s personálem a druhým klientem (lze využít veřejné prostory);
c. Návštěva musí být plně zdráva (v případě např. respiračního onemocnění, teplot apod. – návštěva nebude povolena);
d. Návštěva se hlásí na sesterně (3 NP, 597 457 874);
e. Návštěva má po celou dobu návštěvy správně nasazený respirátor FFP 2 – vlastní;

f. Maximální doba návštěvy je jedna hodina;
g. Zdravotní sestra má právo nepovolit nebo ukončit návštěvu, a to v oprávněných případech (nemoc návštěvy, nedodržování pravidel apod.);
h. Po ukončení návštěvy je rodina povinna otevřít okno a řádně vyvětrat!

V Opavě, 16.2.2022

Bc. Kamil Kupka
zástupce ředitele

Praktický lékař - objednání