Krátká tisková zpráva:

Dne 27.8.2020 proběhlo druhé kolo testování, jak u klientů, tak i personálu. Dnes jsme obdrželi výsledky – všichni pracovníci i klienti jsou negativní.

Tuto příjemnou informaci jsme předali Krajské hygienické stanici Moravskoslezského kraje, územnímu pracovišti v Opavě, který nás informoval, že v pondělí 31.8.2020 nám doručí nové písemné stanovisko, do této doby platí všechna ustanovení, tedy i zákaz návštěv!

Po doručení tohoto písemného stanoviska KHS Domov Vesalius opět bude informovat klienty i rodiny o následném postupu a opatřeních s platností od 1.9.2020.

Děkujeme všem klientům, personálu i rodinám, neboť chápeme, že situace to není nijak příjemná. Děkujeme…

V Opavě, dne 28.8.2020

prim. MUDr. Radomil Pluschke, MBA