Dne 20.8.2020 jsme obdrželi výsledky testování, které proběhlo 19.8.2020, všechny testy (klientů i pracovníků) jsou negativní! Po konzultaci s Krajskou hygienickou stanici Moravskoslezského kraje, územním pracovištěm v Opavě zůstávají všechna přijatá opatření (včetně zákazu návštěv) v platnosti ve stejném rozsahu, další testování bude za 14 dní.

V Opavě, dne 20.8.2020

prim. MUDr. Radomil Pluschke, MBA