Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako věcně i místně příslušný správní úřad podle § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů („dále jen zákon č. 258/2000 Sb.”) ve smyslu § 82 odst. 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 69 odst. 1 písm. i) a § 69 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.

nařizuje
mimořádné opatření při epidemii

spočívající s účinností ode dne vyhlášení do odvolání tohoto mimořádného opatření na území Moravskoslezského kraje

  1. v nařízení zákazu návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:
  • návštěv pacientů zdravotnických zařízení, za podmínky, že návštěvník po celou dobu pobývá či se pohybuje v zařízení s ochranným prostředkem dýchacích cest, a to min. respirátorem FFP2 bez výdechového ventilu a současně udržuje min. 2 m rozestup od pacientů popř. personálu zdravotnického zařízení.
  1. v provedení PCR testu při příjmu nových pacientů ve zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, s výjimkou:
  • pacientů, kteří předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2, které není starší než 4 dny.
  1. v nařízení zákazu návštěv v zařízeních sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 , o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě, s výjimkou:
  • návštěv uživatelů sociálních služeb, za podmínky, že návštěvník po celou dobu pobývá či se pohybuje v zařízení s ochranným prostředkem dýchacích cest, a to min. respirátorem FFP2 bez výdechového ventilu a současně udržuje min. 2 m rozestup od uživatelů popř. personálu zařízení sociální služby.
  1. v omezení příjmu osob v zařízeních sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 , o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě, s výjimkou:
  • osob, které předloží lékařské potvrzení o absolvování testu PCR na přítomnost SARS CoV-2 s negativním výsledkem, které není starší než 4 dny.

 

Celý text nařízení naleznete v přiloženém souboru: