Na konci roku člověk bilancuje, ohlíží se zpět a děkuje.

I rok 2021 a hlavně poslední týdny byl (je) stále ve znamení covidu a mimořádných opatření, a právě proto bychom zde chtěli poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli a podílejí na službách, které provozujeme.

Hlavně děkujeme za důvěru žadatelů, klientů a jejich rodin – vážíme si toho.

Děkujeme všem dodavatelům, spolupracovníkům, odborníkům, školám a fakultám, institucím, že s námi spolupracují a že můžeme neustále pracoval na zdravotně-sociálním díle.

Děkujeme všem sponzorům, ať už jste nám darovali dar hmotný nebo finanční, vážíme si toho. V letošním roce zvláště děkujeme panu Puchalovi, panu Latoňovi, panu JUDr. Sýkorovi a jeho dceři, firmě BOHEMIAFLEX CS s.r.o., děkujeme firmě Oční centrum Vidum a panu Prymusovi, všem spolupracujícím lékařům, sestrám a sociálním pracovníkům nejen ve Slezské nemocnici v Opavě.

Děkujeme Moravskoslezskému krajskému úřadu i Statutárnímu městu Opava, kteří i v roce 2021 nás podpořili ze svých rozpočtů.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na tzv. transformaci Domova Vesalius na neziskovou organizaci Domov Vesalius, z. ú., neboť je to dva roky práce a vážíme si veškeré spolupráce.

Děkujeme všem, kteří se zapojili a zapojují do akce „Ježíškova vnoučata“, i letos tento projekt přináší radost našim klientům, kteří i letos opět zakoušejí zákazy návštěv a omezení. A obrovským darem, nejen pro nás, ale pro celou společnost by bylo ukončení pandemie, opatření, abychom se mohli zase normálně potkávat, nemuseli nosit respirátory, abychom byli všichni zdraví… A toto zároveň je vlastně takové naše přáním, které dáváme do světa…

Přejeme poklidné dny, ať nás naděje neopouští, ať stále věříme, že jednou bude lépe, ať neztrácíme úsměv i optimismus, ať rozdáváme mír a klid…  

Děkujeme, že jste s námi…

 

Společenství firem Vesalius Group

 

„Byl to obchodník s patentními pilulkami utišujícími žízeň. Když člověk jednu polkne nemusí týden pít. „Proč to prodáváš?“ zeptal se malý princ. „Je to velká úspora času,“ odpověděl obchodník. „Znalci to vypočítali. Ušetří se padesát tři minuty za týden.“ „A co udělá s těmito padesáti třemi minutami?“ „Co kdo chce…“ Kdybych já měl padesát tři minuty nazbyt, řekl malý princ, šel bych docela pomaloučku ke studánce…“ (Antoine de Saint-Exupéry, kniha Malý princ)

 

Praktický lékař - objednání