Povolují se návštěvy klientů Domova Vesalius za níže stanovených podmínek:

a. Maximální počet osob jsou dvě dospělé osoby na jednoho klienta ve stejném čase
b. Maximální doba návštěvy jsou dvě hodiny
c. Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci osob a za dodržení odstupů (min. 2 metry)
d. Návštěva může probíhat uvnitř nebo ve venkovním posezení
e. Každá návštěva má povinnost ohlásit se na sesterně (3 NP, tel. číslo 597 457 874), kde sestra provede následné úkony (bez vykonání těchto úkonů se návštěva nepovoluje):

  • i. Sestra na službě změří teplotu návštěvě (pokud je naměřeno 37,0 a více nebo je pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána)
  • ii. Překontroluje, zda má návštěva nasazenou roušku
  • iii. Předá k vyplnění a podpisu Čestné prohlášení, které je přílohou tohoto nařízení (za nezletilé vyplňuje a podepisuje zák. zástupce)
  • iv. Návštěva si řádně desinfikuje ruce

f. Po ukončení návštěvy se opět rodina hlásí sestře (příp. personálu) konající službu, personál poté desinfikuje plochy, kterých se dotýkají ruce virucidním účinkem
g. Návštěvy na dvoulůžkovém pokoji se nedoporučují (lze využít společenské či venkovní prostory)
h. Během či po návštěvě je nutné větrání

V Opavě, 1.9.2020

Bc. Kamil Kupka, vedoucí Domova Vesalius