Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a na základě přijatých krizových opatření vydaných státními institucemi ČR se vylašuje v Domově Vesalius

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Tento zákaz platí od 9.10.2020 až do odvolání.

V rámci tohoto zákazu platí, že klient/rodina může požádat o udělení výjimky, a to za předpokladu vážného zdravotního stavu klienta. O této výjimce rozhoduje vedení Domova Vesalius, příp. zdravotní sesta na službě, a to za níže uvedených podmínek:

  • 1 osoba za den
  • Max délka náštěvy je 10 minut
  • Návštěva musí být bez známek onemocnění (návštěvě bude změřena teplota, podepíše prohlášení, musí mít zakrytá ústa i nos a provést desinfekci rukou)
  • V případě nedodržení těchto pravidel bude výjimka okamžitě zrušena

Ke stažení: