Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci a na základě přijatých krizových opatření vydaných státními institucemi ČR se vyhlašuje v Domově Vesalius

ZÁKAZ NÁVŠTĚV.

Tento zákaz platí od 20.12.2020 až do odvolání.

V Opavě, dne 20.12.2020

prim. MUDr. Radomil Pluschke, MBA