Domov Vesalius

Nepřetržitá péče poskytovaná v nově zrekonstruovaných bezbarierových prostorách.
Profesionální a přátelské prostředí pro vaše nejbližší.

Pomáhají nám

Speciální poděkování

Velmi děkujeme panu Pavlu Puchalovi z Velkých Hoštic za podporu našeho domova sponzorským darem ve formě nanuků, který našim klientům krásně zpříjemnil den. Vaší podpory si velmi vážíme.

Za obyvatele i pracovníky Domova Vesalius

Poděkování

  Touto cestou děkujeme všem, kteří jsou ochotni podporovat a podporují naše uživatele, prostřednictvím finančního či věcného daru. Velmi si vážíme všech, kterým není lhostejný život občanů této společnosti, kteří potřebují podporu a pomoc nás ostatních, ať již ze zdravotních, sociálních či jiných důvodů.

  Věříme, že nám zůstanete nakloněni i nadále.

  Za obyvatele i pracovníky Domova Vesalius

  MUDr. Radomil Pluschke, MBA
  Ředitel

  Neurologie Králová, s.r.o.

  Jan Klapetek

  Sýkorová Alena

  Praktický lékař - objednání