Domov Vesalius

Nepřetržitá péče poskytovaná v nově zrekonstruovaných bezbarierových prostorách.
Profesionální a přátelské prostředí pro vaše nejbližší.

Poskytované služby

Domov poskytuje následující základní činnosti:

Ubytování, včetně praní, žehlení a drobných oprav prádla

Celodenní stravování

domov zajišťuje celodenní stravování v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel

strava je přizpůsobena svým složením, množstvím a úpravou, věku a zdravotnímu stavu a dietním požadavkům uživatele

strava je zajištěna dodavatelsky a to dovozem ze stravovacího provozu

Celodenní péče

pomoc při osobní hygieně

pomoc při úkonech osobní hygieny

pomoc při základní péči o vlasy a nehty

pomoc při použití WC pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

pomoc při oblékání

pomoc při přesunu z lůžka nebo vozík

pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změny poloh

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností.
Při poskytování těchto činností vycházíme z předpokladu, že člověk může zlepšit své zdraví a kvalitu života tím, že se zapojuje do činností, které pro něj mohou být významné a smysluplné. Aktivity se vždy přizpůsobují individuálně uživateli tzn. jeho věku, potřeb, zdravotnímu stavu a zájmu.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů (doprovázení do různých veřejných institucí jako je např. pošta, kadeřník, holič, doprovod k lékaři, knihovny, obchody,institucemi zajišťující kulturní a zájmové aktivity – divadlo, kino apod.) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, s blízkým osobami a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Sociálně terapeutické činnosti

Za sociálně terapeutické činnosti jsou považovány veškeré aktivity, které udržují nebo rozvíjejí uživatelovi schopnosti či dovednosti v jednotlivých oblastech, zejména v oblastech sebeobsluhy  (obsluha pokojové signalizace pro přivolání pomoci, nácvik manipulace s předměty, pomoc a podpora v hospodaření s fin. prostředky).  Využívá reminiscence, která je založena na vzpomínkách, doprovázející nás celý život a utvářející celistvost a životní kontinuitu. Oživování minulosti člověku umožní znovuprožít události, přehodnocovat a opětovně začleňovat je do svého životního příběhu.  V závěrečné fázi života hrají vzpomínky důležitou roli při utváření životní rovnováhy jako přirozené součásti procesu stárnutí, bilancí svého života, smíření se a odpuštění.  Tyto činnosti jsou nástrojem k zajištění sociálního začlenění uživatelů a naplnění jejich potřeby seberealizace.

Praktický lékař - objednání