Domov Vesalius

Nepřetržitá péče poskytovaná v nově zrekonstruovaných bezbarierových prostorách.
Profesionální a přátelské prostředí pro vaše nejbližší.

Nabídka služeb klientům

Mimo uvedené základní sociální činnosti (v záložce Poskytované služby) také nabízíme doprovody na nákupy, k lékaři, do cukrárny apod.

Spolupracujeme i s rodinou a blízkými osobami klientů a klademe důraz na respektování jejich přání. Preferujeme individuální přístup a reagujeme specificky na klienta s ohledem na jeho životní biografii.

Našim uživatelům nabízíme pravidelné volnočasové, aktivizační a sociálně terapeutické programy jako například:

 • kulturní a společenské aktivity
 • služby kněze
 • trénování paměti
 • reminiscenční terapie
 • muzikoterapie
 • arteterapie
 • procvičování jemné motoriky
 • canisterapie
 • bazální stimulace
 • pobyty venku a procházky s klienty
 • kondiční cvičení v návaznosti na rehabilitační cvičení
 • spolupráce s dobrovolníky (předčítání knih, rozhovory, doprovody, společenské hry apod.)
 • Možnost venkovního posezení v pergole u domova.

Další aktivity a činnosti dle zájmu, podnětů a přání klientů.

Praktický lékař - objednání