MEDEA domácí péče Opava s.r.o.

Rozsah našich služeb zahrnuje základní, odbornou i specializovanou zdravotní péči.
Do své péče přebíráme klienty všech věkových skupin.

 

Rozsah poskytované péče

1. Základní zdravotní a sociální péče

 • zajištění osobní hygieny
 • prevence a léčba proleženin
 • péče o hydrataci a vyprazdňování

2. Odborná zdravotní péče

 • sledování vitálních funkcí (měření krevního tlaku, tělesné teploty)
 • odběr biologického materiálu (krev, moč, výtěr)
 • vyšetření hladiny krevního cukru glukometrem
 • aplikace všech forem injekcí a infúzí
 • podávání léků
 • kyslíková a inhalační terapie
 • převazy a ošetření ran
 • zavádění permanentních katetrů a péče o ně ( žaludeční sondy, tracheotomie, močové katetry)
 • cévkování
 • rehabilitační ošetřování, výchova k soběstačnosti
 • komplexní péče o imobilní a inkontinentní pacienty
 • sledování aktuálního tělesného a duševního stavu
 • pravidelné kontroly a informování lékaře o zdrav.stavu pacienta
 • edukace pacienta, podpůrná psychoterapie

 

3. Specializovaná zdravotní péče

 • podávání léčiv přes epidurální katetr (epidurální analgezie – tišení bolesti)
 • peritoneální dialýza
 • odborné poradenství v oblastech dietních režimů, inkontinence, péče o imobilního pacienta

 

4. Jednodenní chirurgie

Od počátku roku 2003 provádíme ve spolupráci s nemocnicí Třinec návštěvy u pacientů v domácím prostředí, kteří podstoupili chirurgický zákrok na oddělení jednodenní chirurgie. U pacienta je provedeno kompletní vyšetření zdravotní sestrou, která zkontroluje všechny tělesné funkce, pokud je zapotřebí, je proveden převaz, případně bandáž, apod. Průzkum u pacientů prokázal, že jsou s možností jednodenní chirurgie velice spokojeni, protože nemusí být ve většině případů po zákroku hospitalizováni. více informací na stránkách Nemocnice Podlesí a.s.

Praktický lékař - objednání