MEDEA pečovatelská služba

Cílem služby je zajištění podpory, pomoci a péče lidem, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a jejich domácnost a nemohou si péči zajistit jinak.

O společnosti

Cílem služby je zajištění podpory, pomoci a péče lidem, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a jejich domácnost a nemohou si péči zajistit jinak. Cílem je udržet uživatele v jeho přirozeném domácím prostředí, poskytnout mu přiměřenou podporu a pomoc, která povede k zachování soběstačnosti uživatele a překonat nebezpečí sociálního vyloučení.

Služby

Terénní pečovatelská služba je poskytována dle § 40 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba je zajišťována v rozsahu základních činností dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou provádějí některé ustanovení zákona o sociálních službách. Uživatelům pečovatelské služby jsou nabízeny rovněž fakultativní služby.

Poděkování 

Dobrý den pane primáři,

děkujeme za přání a taktéž chceme popřát všeho dobrého do nového roku, pevné zdraví a radost jak v rodině, tak i v práci Vám i celému kolektivu
pečovatelské služby.
Děkuji Vám za  diabetologickou léčbu  a pečovatelské služby poskytované moji mamince. Jmenovitě vrchní sestře paní Pavle, sestřičkám Renátce Hendrychové, Ivon a Šárce. Maminka se na sestřičky vždycky už moc těší. Prokazují nám nejen kvalitní profesionální služby, ale také potřebné zdravotní rady a zvláště důležitý vlídný a milý přístup k mamince. Moc si Vašich služeb vážíme a chválíme.
 
Světlana Jedličková a maminka Bedřiška                                                                                                                                    V Hradci nad Moravicí dne 5.1.2022

Praktický lékař - objednání