MEDEA pečovatelská služba

Cílem služby je zajištění podpory, pomoci a péče lidem, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a jejich domácnost a nemohou si péči zajistit jinak.

 

Ceník služeb

Odborná zdravotní péče ordinovaná lékařem je plně hrazena pojišťovnami!!!

Základní služby Jednotka výkonu Cena za jednotku
A. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Pomoc a podpora při podávání jídla a pití 1 hodina 130 Kč
Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 1 hodina 130 Kč
Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 1 hodina 130 Kč
Pomoc při přesunu na lůžko a vozík 1 hodina 130 Kč
B. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Pomoc při úkonech osobní hygieny 1 hodina 130 Kč
Pomoc při základní péči o vlasy a nehty 1 hodina 130 Kč
Pomoc při použití WC 1 hodina 130 Kč
C. Poskytnutí stravy nebo pomoc při poskytnutí stravy
Dovoz nebo donáška oběda – od externího dodavatele 1 hodina 12 Kč
Pomoc při přípravě jídla a pití 1 hodina 130 Kč
Příprava a podání jídla a pití 1 hodina 130 Kč
D. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
Běžný úklid a údržba domácnosti 1 hodina 130 Kč
Údržba domácích spotřebičů 1 hodina 130 Kč
Pomoc při zajištění velkého úklidu 1 hodina 130 Kč
Donáška vody 1 hodina 130 Kč
Topení v kamnech včetně donášky a přípravy 1 hodina 130 Kč
Běžné nákupy a pochůzky 1 hodina 130 Kč
Velký nákup, např. týden nákup, nákup ošacení… 1 úkon 115 Kč
Praní a žehlení ložního prádla – od externího dodavatele 1 kg 70 Kč
Praní a žehlení osobního prádla – od externího dodavatele 1 kg 70 Kč
E. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Doprovod k lékaři, do zaměstnání, do školského zařízení, na úřady, instituce a zpět 1 hodina 130 Kč
Čas nezbytný k zajištění pečovatelského úkonu (příprava pracovníka, doprava ke klientovi, apod.) – paušální poplatek
Čas nezbytný k zajištění pečovatelského úkonu:
7,5 minuty přípravy
Opava 20 Kč
Čas nezbytný k zajištění pečovatelského úkonu:
15 minut přípravy
Obce do 5,99 km 40 Kč
Čas nezbytný k zajištění pečovatelského úkonu:
22,5 minuty přípravy
Obce od 6 do 11,99 km 60 Kč
Čas nezbytný k zajištění pečovatelského úkonu:
30 minut přípravy
Obce od 12 do 18 km 80 Kč
Fakultativní služby
(lze zajistit jen s ohledem na organizační a provozní možnosti poskytovatele)
Dohled nad dospělou osobou 1 hodina 130 Kč
Dohled nad užitím léků 1 úkon 20 Kč

Úhrada za poskytované úkony se počítá podle skutečně spotřebovaného času, včetně času nezbytného k zajištění úkonů a naúčtována je vždy za každých započatých 5minut poskytování péče nahoru.

Uvedené ceny jsou platné od 1.9.2021.

Praktický lékař - objednání