MEDEA pečovatelská služba

Cílem služby je zajištění podpory, pomoci a péče lidem, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a jejich domácnost a nemohou si péči zajistit jinak.

Služby

Terénní pečovatelská služba je poskytována dle § 40 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Služba je zajišťována v rozsahu základních činností dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou provádějí některé ustanovení zákona o sociálních službách. Uživatelům pečovatelské služby jsou nabízeny rovněž fakultativní služby.

Základní poslání 

Posláním terénní pečovatelské služby Medea je poskytovaní potřebné pomoci a péče seniorům, osobám se zdravotním postižením při zvládání péče o vlastní osobu a domácnost, která nabídne možnost setrvání v jejich domácím prostředí, zachová přirozený životní styl, individualitu jednotlivce a jeho společenský život.

Cílová skupina 

Pečovatelská služba je určena seniorům, dospělým osobám se zdravotním postižením, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

Cíl pečovatelské služby

Cílem služby je zajištění podpory, pomoci a péče lidem, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu a jejich domácnost a nemohou si péči zajistit jinak. Cílem je udržet uživatele v jeho přirozeném domácím prostředí, poskytnout mu přiměřenou podporu a pomoc, která povede k zachování soběstačnosti uživatele a překonat nebezpečí sociálního vyloučení.

Lokalita poskytované péče

Služba je poskytována do 18 km od místa sídla firmy.

 

Úkony pečovatelské služby

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samotném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo invalid. vozík

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • zajištění stravy externím dodavatelem, donáškou či dovozem stravy
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití​

 

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení nebo vybavení domácnosti

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
Praktický lékař - objednání