Za pracovníky Domova Vesalius děkujeme firmě Oční centrum Vidum (a jednateli společnosti panu Radimovi Prymusovi) za věcný dar – a to krabice rukavic
Velmi si ceníme Vaší podpory v této nelehké době.

Praktický lékař - objednání